Disclaimer

Copyright & Disclaimer

Rechten van intellectuele eigendom

Onze website daretodrinkdifferent.nl en de content daarop is auteursrechtelijk beschermd.

Deze webshop is bestemd voor eigen gebruik van onze klanten. Het is niet is toegestaan om (delen van) de website te kopiëren of inhoud van deze website te verveelvoudigen en/of openbaren anders dan het bekijken daarvan op een apparaat en / of het printen van een enkelvoudig hardcopy.

Zonder enige schriftelijke voorafgaande toestemming van Bierenko Amsterdam B.V. of een van haar gelieerde ondernemingen is het absoluut niet toegestaan om deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of op enige manier beschikbaar te stellen op het wereldwijd netwerk. Tevens is het niet toegestaan om deze website te framen.

Bierenko Amsterdam B.V. is trots op de samenwerking met Royal Swinkels Family Brewers N.V. de verschillende brouwerijen die hun bieren via onze webshop verkopen:=.

Bierenko Amsterdam B.V., de aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar licentiegevers behouden alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle (inhoudelijke) informatie, logo’s en het beeldmateriaal op de website te allen tijde voor. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bierenko Amsterdam B.V., de aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar licentiegevers.

Informatie op de website

Via onze website verstrekken we informatie aan de bezoekers over onze producten en diensten. Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Wij hebben het recht om informatie op onze website op elk door ons gewenst moment en zonder aankondiging te wijzigen.

De website kan interactieve pagina’s bevatten waarop bezoekers teksten kunnen plaatsen reviews geven en vragen kunnen stellen.

De informatie op onze website is toegankelijk voor alle bezoekers. Plaats derhalve geen vertrouwelijke informatie.

Bierenko Amsterdam B.V. en/of de aan haar gelieerde onderhaar dochterondernemingen niet verantwoordelijk voor de informatie die een bezoeker op de website deelt. Deze informatie houdt geen weergave van de mening of het beleid van Bierenko Amsterdam B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen in.

Mocht je informatie die je hebt geplaatst, willen verwijderen, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Disclaimer

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over Bierenko Amsterdam B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

Alle (product)informatie die wordt weergegeven (zoals: tekst, beelden, afbeeldingen, links, documenten, video’s en overige materialen) is met zorg samengesteld.

Bierenko Amsterdam B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen geven geen garanties:
  • ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de (product)informatie op haar website of die van derden
  • dat de website (i) aan jouw vereisten voldoet; (ii) ononderbroken ter beschikking wordt gesteld, of veilig en/of vrij van fouten is
  • dat elektronische communicatie verzonden door Bierenko Amsterdam B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen
Bierenko Amsterdam B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op onze website, of door onze website.

De aan Bierenko Amsterdam B.V. gelieerde ondernemingen zijn:
  • Royal Swinkels Family Brewers N.V.
  • Royal Swinkels Family Brewers Holding N.V.
  • Palm N.V.